Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Blog

door
Mehrnaz Tajik

De verteltafel in 7 praktische stappen

De verteltafel is een geweldig middel om een verhaal tot leven te brengen. Door knuffels, poppetjes, attributen die een rol spelen in het boek, kunnen kinderen het verhaal na spelen. Ze spelen één of meerdere rollen en voeren, onder begeleiding van de leerkracht, dialogen uit het verhaal. Om deze reden is de verteltafel een krachtig middel om de taalontwikkeling, spelontwikkeling en samenspel te stimuleren. Voor anderstalige of taalzwakke kinderen is het bij uitstek een middel om de interactie met andere kinderen aan te gaan en nieuwe woorden te leren. De verteltafel kan op verschillende manieren worden ingezet. Onderstaand stappenplan is ter inspiratie.

Stappenplan

1. Lees het boek interactief voor: laat de kaft van het boek zien, vraag waar het verhaal over zou kunnen gaan, roep voorkennis op. Leid het boek op een leuke manier in zodat de kinderen nieuwsgierig en enthousiast raken over het verhaal.

2.

2. De voorwerpen of figuren die in het verhaal voorkomen laat je zien. Samen met kinderen richt je de verteltafel in. Illustraties uit het boek hang of leg je bij de verteltafel als geheugensteuntje.

3.

3. Je speelt eerst zelf het verhaal na met de voorwerpen en figuren. Neem hierbij alle rollen op. Stap voor stap geef je stukjes uit handen en laat je de kinderen het verhaal steeds meer zelf uitvoeren.

4.

 

4. De kinderen kunnen nu zelf het verhaal met de voorwerpen naspelen. Zelf lees je (in de rol van regisseur) stukjes voor uit het boek. Je kan de kinderen ondersteunen in hun spel door hen vragen te stellen over de volgorde van gebeurtenissen: “waar ging hij daarna heen?

5.

5. Nodig kinderen uit om iets van thuis toe te voegen aan de verteltafel of laat hen zelf iets maken. Benoem de attributen en voeg ook nieuwe informatie toe. Hierdoor werk je aan de uitbreiding van het netwerk van woorden.

6.

6. De kinderen kunnen nu zelfstandig met de verteltafel spelen. Het ene kind ‘leest’ het verhaal voor terwijl het andere kind de gesprekken en handelingen doet. Je kan ervoor kiezen om meer te werken aan de woordenschat uitbreiding, samenspel, verhaalbegrip of de spelontwikkeling. Kies een doel dat past bij de ontwikkeling van het kind.

7.

7. Verdieping voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben: Het kind mag zelf de illustraties uit het boek in de goede volgorde leggen. Als je het creatief denkvermogen wilt stimuleren, kun je vragen of het verhaal ook anders kan aflopen.

 

Bedenk bij je voorbereiding:

 • Past het boek bij de groep: is het voor de hele groep bestemd of voor een klein groepje?
 • Welke doelen heb je: taal stimuleren, verhaalbegrip, spelontwikkeling stimuleren, samenspel stimuleren?
 • Past het boek bij het thema?
 • Spelen zich voldoende handelingen in het verhaal af?
 • Is de verhaallijn in praktisch opzicht te realiseren (niet teveel scènes)?
 • Is het taalniveau van het boek geschikt voor je groep of kun je de taal aanpassen?

Bedenk bij je verteltafel:

 • Welke woorden in het boek staan centraal?
 • Welke voorwerpen kan ik daarvoor gebruiken?
 • Wat kunnen de kinderen zelf maken en toevoegen? Wat kunnen ouders meebrengen?
 • Welke verbindingen kan ik maken met andere hoeken of andere activiteiten, liedjes en leerdoelen?
 • Welke uitbreidingsmogelijkheden kan ik verzinnen? En kan ik verbindingen maken met beginnend schrijven of beginnend rekenen?

Met dank aan Juf Gerda Heida van de Professor Groenschool