Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Webinar 12 April

Webinar: Een kansrijke start voor baby’s en dreumesen

 

Bekijk hier de opname van het volledige webinar! Of klik hieronder in het programma op de link voor de deelsessies

Programma


15.30-16.00 Kwaliteit van de Opvang voor baby’s en dreumesen (bekijk)

Pauline Slot – Universiteit Utrecht

Opvang van hoge kwaliteit is essentieel voor het welbevinden, het gevoel van veiligheid en de ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe ziet de kwaliteit van de opvang voor baby’s en dreumesen eruit? Kunnen baby’s en dreumesen een goede relatie opbouwen met medewerkers? Worden ze uitgedaagd en gestimuleerd in hun ontwikkeling? Op basis van de nieuwste gegevens uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) gaan we kijken naar de kwaliteit en welke mogelijkheden er liggen om baby’s en dreumesen een nóg betere start te geven.

16.00-16.45 Deelsessie A (bekijk)

Workshop voor pedagogisch medewerkers: Praktische voorbeelden voor uitdaging voor baby’s en dreumesen

Mehrnaz Tajik – CED groep

Baby’s en dreumesen uitdagen is een vak apart. Want hoe kom je tegemoet aan de behoefte van verschillende leeftijden? En hoe zorg je voor uitdaging zonder overprikkeling? In deze workshop krijg je praktische voorbeelden van uitdagende materialen voor baby’s en dreumesen, hoe je het verkennen van de ruimte kan stimuleren en hoe je het baby- en dreumesspel kan verrijken. We wisselen tips met elkaar uit over hoe je de ruimte kan inrichten en het dagritme kan plannen in een groep met verschillende leeftijden.

16.00-16.45 Deelsessie B (bekijk)

Workshop voor managers en coaches: Hoe bevorder je de ontwikkeling van baby’s en dreumesen in de dagopvang?

 Paulien Muller – Sardes

In deze workshop voor managers en coaches denken we met elkaar door over de bevindingen uit het LKK-babyrapport. Welke mogelijkheden zijn er om baby’s en dreumesen optimaal op te vangen? Hoe kun je dreumesen blijven uitdagen op een babygroep? Hoe kun je baby’s veiligheid en bewegingsruimte bieden op een verticale groep? En hoe realiseer je dat elke leeftijdsgroep een adequaat taalaanbod krijgt? In de workshop deelt HumanKind met ons hoe zij het aanbod voor baby’s en dreumesen hebben doordacht en vormgegeven. Na deze aanzet gaan we met elkaar in gesprek over hoe je dagopvang kan organiseren die ontwikkelingsstimulerend is voor alle leeftijden.

16.45-17.00 Plenaire afsluiting