Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Over het project

De Early Years Blog wordt ondersteund door het Europese project BECERID en loopt van 2017-2020 (ERASMUS+ KA2). De Universiteit Utrecht is projectleider in Nederland en werkt samen met de CED-Groep en Fontys Hogeschool. Verder doen er verschillende universiteiten en organisaties uit Vlaanderen, Portugal en Polen mee aan het project.

Onze missie is om een blogplatform te vormen over diversiteit en sociale inclusie in voor- en vroegschoolse voorzieningen voor professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Deze blog is gekoppeld aan onze ‘zusterblogs’ in Vlaanderen, Polen en Portugal en onderdeel van de Europese blog. De blogs zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis en zijn gericht op het vergroten van bewustwording rondom de thema’s diversiteit, sociale inclusie, kansengelijkheid en ontwikkelingsstimulering. Met deze vertaalslag van onderzoek naar de praktijk willen we bijdragen aan de verdere professionalisering van professionals die direct met kinderen werken in een opvang of schoolse setting. Ook professionals die niet direct met kinderen werken, maar bijvoorbeeld een rol spelen in beleid of begeleiding/opleiding van professionals op de werkvloer behoren tot de doelgroep.