Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Blog

door
Annemiek Hoppenbrouwers

Leuk al die blogs, maar wat doen we er eigenlijk mee: een methode om je voornemens daadwerkelijk waar te maken

Goeie vakantie gehad?’

‘Ja hoor, jij ook?’

‘Ja heerlijk! Lekker relaxed, ik hoop dat ik dat gevoel nog even vast kan houden..’

‘Gelukkig! Wil jij even de spullen klaarleggen, dan open ik de mail alvast om te kijken of er nog berichten zijn. Ik hoorde dat Robin niet komt vandaag, en verder is in de vakantie de oma van Sara overleden, daar moeten we wat extra aandacht aan geven.’

Herkenbaar, zo’n opstart na de vakantie. Je voelt je relaxed en neemt je voor dit jaar wat meer tijd voor bezinning te nemen, en niet wéér al binnen twee dagen in de ratrace mee te gaan in de vijfde versnelling. Maar voor je het weet… En niet binnen twee dagen, maar al binnen twee minuten…!

Of goede voornemens na de kerstvakantie: ik ga meer investeren in het contact met migrantenouders die nog niet lang in Nederland zijn; of ik ga meer buitenspelen met de kinderen, en dan ga ik niet staan kletsen maar ga ik echt met ze spélen.

Of je hebt tijdens je contracteringsgesprek met je leidinggevende afgesproken dat je je eens zou verdiepen in pedagogisch tact, of in taalontwikkeling bij vluchtelingenkinderen. Maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen…

Of misschien wel (hopelijk J) lees je elke week het blog op earlyyearsblog.nl en denk je: wat inspirerend, hier wil ik iets mee! Maar vervolgens… de waan van de dag wint het altijd.

Goede voornemens waarmaken

Wat kun je doen om te voorkomen dat je goede voornemens binnen de kortste keren naar de achtergrond verdwijnen? Hoe kun je (samen met je team) wél iets doen met de momenten van inspiratie die je afgelopen jaar of tijdens de vakantie hebt gehad?

Waarschijnlijk neem je ruim de tijd om met je (nieuwe) groep kinderen op te starten, maar vergeet je zoals gewoonlijk weer jezelf… Plan dus even tijd (een half uurtje is genoeg!) om stil te staan bij het nieuwe jaar. Wat wil je graag leren, waarin wil je jezelf ontwikkelen?

Er is een eenvoudige methode die nauwelijks extra tijd kost maar die wel zorgt voor een sterke focus en voor daadwerkelijke verandering van gedrag. De methode bevat vijf elementen: thema, doel, visualisatie, stap-voor-stap en evaluatie.

Stel jezelf de vraag:

– wat wil ik dit jaar centraal stellen/wat wordt mijn thema voor dit jaar?

– welk doel stel ik mezelf met betrekking tot dit thema?

visualiseer dat doel, maak er een plaatje of tekst van, zo concreet mogelijk en hang dit op een plek waar je dagelijks komt.

– bepaal wat de eerste stap wordt om ermee bezig te zijn. Die stap is klein en verweven met iets wat je toch al (dagelijks) doet.

– bepaal op welke momenten van het jaar je wilt evalueren, bijvoorbeeld elke maandag, of na elke vakantie.

– bepaal tijdens zo’n evaluatiemoment wat je hebt bereikt en bedenk een nieuwe stap om verder te gaan met je thema.

Het team

Ook met je team kun je een thema centraal stellen, dit kan heel stimulerend zijn voor het werkplezier en het gevoel samen te groeien in professionaliteit:

– plan in de eerste week na de vakantie een moment waarin jullie samen het thema van het jaar bepalen.

– welk doel stellen jullie je met betrekking tot dit thema?

visualiseer het doel: kies allemaal een kaart of voorwerp of spreek af allemaal iets mee te brengen dat dit doel verbeeldt; geef de beelden een centrale plaats in de medewerkersruimte.

– spreek af welke stap ieder (als individu of als team) als eerste gaat zetten.

evalueer tijdens van tevoren bepaalde momenten (bijvoorbeeld een keer per maand een half uur tijdens de vergadering) wat jullie hebben bereikt rondom het thema en bepaal wat de volgende stappen zijn.

 

Norcross, J. C. (2013). Changeology: 5 steps to realizing your goals and resolutions. New York: Simon & Schuster