Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Blog

door
Cristel Elias

Trots om pedagogisch medewerker te zijn!

De derde donderdag van september is het de dag van de pedagogisch professional. Een mooie dag om stil te staan bij het vak en waarom je er trots op mag zijn. Deze blog is eerder verschenen en geschreven door Cristel Elias.

Wat is beroepstrots?

Het werk van een pedagogisch medewerker en een leerkracht is belangrijk voor kinderen, voor de ouders van die kinderen en voor de maatschappij. Kortom het zijn beroepen om trots op te zijn!

Onderzoek van CNV Onderwijs* heeft mooi in beeld gebracht waar beroepstrots uit bestaat. Ik noem er hier een paar; beroepstrots is plezier in je werk, het gaat over geraakt worden, het voelen van passie en enthousiasme, het ervaren van voldoening, het willen praten met anderen over je werk en je ervaringen delen. Het trots zijn op je beroep brengt een positieve houding met zich mee en een positieve houding heeft een positieve invloed op de kinderen.

Beroepstrots heeft ook te maken met vakmanschap. Vakmanschap is hier het vertrouwen op je eigen vakkennis en ervaring. Vakmanschap betreft inhoudelijke kennis, maar heeft ook een individuele component, een eigen kleur. Het is niet alleen je aan de methoden houden, maar ook flexibel zijn en anticiperen op situaties. Het gaat erom dat jij met je handelen iets verandert in het hart of het hoofd van de kinderen.

Beroepstrots ontwikkelen  

Beroepstrots komt tot stand in relaties met anderen. Relaties met kinderen, met ouders, met je collega’s, met je leidinggevende en met de maatschappij. Het is hierbij belangrijk gesprekken te voeren gericht op het uitspreken van waardering zowel intern en extern. Een belangrijk element om beroepstrots te laten groeien is namelijk waardering. Dit laat je eigenwaarde groeien en geeft het gevoel gezien te worden. Het is misschien wat lastig om een waarderend gesprek te voeren met de maatschappij, maar wat dichter bij huis kunnen we dit makkelijk doen.

Na de vakantie een ander gesprek!

Veel gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en tussen leerkrachten gaan over lastige kwesties die er op dat moment op de groep of in de klas spelen. We hebben het dan vaak over wat er niet goed gaat en wat er beter kan. Dit zijn natuurlijk prima gesprekken. We staan echter niet vaak stil bij hoe belangrijk het werk is dat we doen. Dat gaan we na de vakantie anders doen. Tijdens een teamoverleg, in de pauze of aan het eind van de dag kunnen we met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van de volgende vragen:

– Vertel eens over een gebeurtenis of een moment waarop je trots was op je eigen handelen. Wat gebeurde er precies? Wat deed je precies? Wat maakte dat je trots was?

– Vertel eens over een gebeurtenis of moment waarop je trots was op je werk als pedagogisch medewerker of leerkracht. Wat gebeurde er precies? Wat deed je precies? Wat maakte dat je trots was?

– Waar krijg je als pedagogisch medewerker of leerkracht energie van en wat maakt dat je je werk met plezier doet?

– Vertel eens over een gebeurtenis of een moment waarop je trots was op het handelen van een collega. Wat gebeurde er precies? Wat deed je collega precies? Wat maakte dat je trots was op je collega?

 

*https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/defintief_rapportage_beroepstrots_CNV_Onderwijs_2__2.pdf