Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Blog

door
Bodine Romijn

Van kleine meisjes naar sterke vrouwen

Afgelopen woensdag (8 maart) was het internationale vrouwendag. Een dag die in het teken staat om stil te staan bij gelijke kansen voor vrouwen. Die aandacht is hard nodig, want wereldwijd zien we dat vrouwen nog altijd minder rechten hebben dan mannen. Ze verdienen minder geld voor hetzelfde werk, hebben minder beschikking over hun eigen lichaam en leven, en ervaren nog te vaak geweld of (seksuele) intimidatie. Hoewel dit volwassen problemen lijken, is het belangrijk om ook al met jonge kinderen hierbij stil te staan. Genderstereotypering en ongelijkheid ontstaat al in de eerste jaren, doordat we jongens en meisjes anders opvoeden en behandelen. EarlyYearsBlog heeft in de afgelopen jaren geregeld blogs gepubliceerd over gendergelijkheid. In deze blog zetten we de leestips voor je op een rijtje. Want alle sterke vrouwen zijn begonnen als kleine meisjes.

Genderstereotypering

In de dagelijkse praktijk behandelen we jongens en meisjes vaak anders. Meestal doen we dit onbewust. Zo zeggen we tegen jongens die met een doktersset spelen: “Oh, bent u de dokter? Gaat u mij beter maken?” Meisjes die met dezelfde set spelen krijgen eerder de reactie: “Dag zuster, gaat u voor me zorgen?” In ons hoofd horen sommige kenmerken meer bij mannen (kracht, technisch inzicht, etc.) en andere meer bij vrouwen (zorgzaamheid, schoonheid, etc.). Gedrag wat past bij het beeld wat we van mannen en vrouw hebben, stimuleren we daarom vaker dan gedrag wat tegen die verwachting in gaat. Doordat jongens en meisjes andere reacties krijgen bij hetzelfde gedrag, leren we kinderen stereotyperingen aan over wat voor mannen of vrouwen is. Wil je meer lezen over hoe genderstereotypering ontstaat, wat het effect ervan is op jonge kinderen, en wat we kunnen doen om dit tegen te gaan? Kijk dan eens bij de volgende blogs:

Genderongelijkheid

Waar genderstereotypering gaat over de kenmerken en het gedrag wat we associëren met mannen en vrouwen, gaat genderongelijkheid over de waardering die we daar aan plakken. Het gedrag en de eigenschappen die we als vrouwelijk zien, worden vaak lager gewaardeerd in het leven. Dat maakt dat vrouwen vaak een lagere sociale status hebben in de samenleving en minder macht hebben. In sommige landen is de genderongelijkheid zo groot, dat meisjes bijvoorbeeld niet naar school mogen of mogen stemmen. Maar ook in Nederland waar deze extreme vormen van genderongelijkheid geen rol spelen, zien we voorbeelden van ongelijkheid terug. Zo is het voor vrouwen moeilijker om carrière te maken en wordt er vaker verwacht dat vrouwen binnen het gezin de verzorgende rol op zich nemen. Die ongelijke behandeling is niet alleen in het nadeel van vrouwen. Ook mannen ervaren de negatieve consequenties van dit soort patronen. Zo worden vaders minder snel gezien als competente en volwaardige opvoeders. Daardoor worden ze minder vaak betrokken in beslissingen rondom opvoeding en krijgen zij minder vaak voogdij over hun kinderen. Wil je meer lezen over genderongelijkheid? Kijk dan eens bij de volgende blogs: